Regelgeving en verbouwen


Tijdens de voorbereiding van uw verbouwing zul je veel met bouwregelgeving vanuit de overheid te maken krijgen. Zo is er het bestemmingsplan, het bouwbesluit, de welstandsnota, subsidieregelingen en misschien zijn er nog wel meer nota’s die in uw gemeente voor uw type project gelden. Naast regels van de overheid kunt u ook nog te maken krijgen met regels van uw VVE (Vereniging Van Eigenaren). Hieronder geven wij  een overzicht van de regels en procedures waar je met je verbouwing mee te maken kunt krijgen.

Bestemmingsplan

Voor ieder deel van Nederland is een bestemmingsplan opgesteld. In dit bestemmingsplan staat aangegeven welke eisen er op een bepaald kavel aan bouwwerkzaamheden (waaronder verbouwingen) gesteld worden. Zo geeft het bestemmingsplan aan welk percentage van een kavel bebouwd mag worden, hoe hoog een bouwwerk mag worden en hoeveel vierkante meter een bepaald bouwwerk mag zijn. Uw bouwwerk moet aan het bestemmingsplan voldoen. Het is daarom raadzaam om voorafgaand aan uw verbouwing al een keer naar je gemeente te gaan om het bestemmingsplan te vergelijken met uw wensen voor de verbouwing. Je ziet dan snel of uw wensen haalbaar zijn.

Het bouwbesluit

Alle bouwwerken in Nederland moeten voldoen aan de bouwregelgeving. Deze is opgenomen in het bouwbesluit. Het bouwbesluit geeft onder andere aan op welke wijze uw verbouwing moet voldoen aan: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Deze thema’s klinken voor u waarschijnlijk erg abstract, maar zaken waar u aan kunt denken zijn bijvoorbeeld eisen aan brandveiligheid, ventilatie, minimale afmetingen van bepaalde ruimten, isolatie, geluidwering, waterdichtheid, constructie en daglicht. Je hoeft al deze zaken natuurlijk niet zelf te kennen. Wij hebben gespecialiseerde kennis van het bouwbesluit en kunnen daarmee goed beoordelen of uw bouwplan haalbaar is.

Welstandsnota

Vrijwel iedere gemeente in Nederland heeft een welstandscommissie. De welstandscommissie bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen en architectuurhistorici. De welstandcommissie heeft de taak om bouwwerken, waaronder verbouwingen, te toetsen aan redelijke eisen van welstand. Deze eisen hebben de diverse welstandscommissies op papier gezet in de welstandsnota van de betreffende gemeente. U kunt deze welstandsnota vaak downloaden van de site van uw gemeente. De commissie beoordeelt alleen de buitenzijde van het betreffende bouwplan. Wanneer je jouw bouwplan bij de gemeente heeft ingediend voor het aanvragen van een omgevingsvergunning, komt je bouwplan langs de welstandscommissie. Deze zittingen zijn openbaar. Wij kunnen hierbij aanwezig zijn om met de commissie het ontwerp voor uw verbouwing te bespreken.

Subsidieregelingen

Voor veel verbouwingen is subsidie te verkrijgen. De mogelijkheden hangen af van de gemeente waar je wilt verbouwen en van het type bouwwerk dat je wil gaan verbouwen. Bij subsidies kan je denken aan: subsidie voor het plaatsen van een dakopbouw, subsidie voor het isoleren van uw woning, subsidie voor het samenvoegen van woningen, subsidie voor het maken van een vegetatiedak, subsidie voor het opwekken van duurzame energie of subsidie voor het renoveren van uw monumentale pand. Wij adviseren je om bij je gemeente te vragen wat de subsidiemogelijkheden zijn voor uw verbouwing. Wij hebben ervaring met subsidies en kunnen je van tips voorzien.

Diverse nota’s

Gemeenten hebben vaak op bepaalde thema’s hun eigen nota. Zo heeft het Amsterdamse stadsdeel Oost een nota voor dakopbouwen in de Watergraafsmeer en hanteert Den Haag een dakopbouwennota voor de meeste delen van de stad.

VVE

Voordat ja aan je verbouwing kunt beginnen is in veel gevallen toestemming van je VVE nodig. Wij adviseren je om hier in een vroegtijdig stadium al rekening mee te houden, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. We kunnen je ook adviseren over verbouwen met de buren.

VVE en dakopbouwen

Als appartementseigenaar maakt je deel uit van een Vereniging van Eigenaren (VVE). Het dak is dan gemeenschappelijk bezit. Wanneer je een dakopbouw wilt plaatsen op het dak dan is goedkeuring van de andere eigenaren nodig. De splitsingsakte zal ook aangepast moeten worden. Voor het aanpassen van de splitsingsakte is goedkeuring van alle betrokkenen noodzakelijk. Dit kan ook in persoonlijke overeenkomsten geregeld worden. De aanpassing van de notariële akte is dan niet nodig.

Voor de ander eigenaren kan de wijziging van de eigendomsverhoudingen interessante gevolgen hebben. De kosten voor het dakonderhoud vallen niet meer binnen de VVE maar moeten worden betaald door de initiatiefnemer van de dakopbouw. Het gehele bestaande dak van de bovenwoning zal bij een dakopbouw worden voorzien van nieuwe dakbedekking.

Daarnaast zijn er nog meer voordelen voor de andere eigenaren van bovenwoningen in het blok. De gemeentelijke procedure is door de initiatiefnemer doorlopen, hierdoor zullen onze kosten voor een volgende dakopbouw lager uitvallen. Tevens toont een dakopbouw de groeipotentie van de naastliggende bovenwoningen en dit kan tot waardevermeerdering van de woning leiden.

Complete renovatie herenhuis

Aan de Tweede Oosterparkstaat in Amsterdam staat een aantal unieke herenhuizen met zowel een voortuin als een achtertuin. De huizen zijn van oudsher ontwikkeld met een relatief lage begane grondverdieping en een grote eerste verdiepingshoogte. De eerste verdieping bevatte de meest representatieve ruimtes van het pand.

Onze opdracht was om een woonkamer met open keuken op de begane grond te realiseren en daarbij rekening te houden met een mooie overgang van woning naar tuin.

ga naar project
Studio appartementen aan de gracht

In Amsterdam transformeerden wij dit grachtenpand tot een appartementengebouw met vijf zelfstandige woningen. In overleg met de welstandscommissie is de oude erker in ere hersteld en is een nieuwe dakkapel toegevoegd aan dit orde 2 pand. Hiertoe hebben wij een uitgebreide analyse van de historische foto’s en bouwtekeningen gemaakt. Met behulp van dit historisch onderzoek is de de gevel in originele bouwstijl weten te herstelt.

De woningen hebben allemaal een prachtig uitzicht over de gracht en kijken het tegenoverliggende straatje in waar de Westerkerk aan het einde te zien is. Om deze rede zijn de woonkamers aan de voorzijde gepositioneerd en de slaapkamers aan de achterzijde. Door het kleine vloeroppervlak van de verdiepingen is het passen en meten geweest om alle functies op een goede manier in de plattegrond verenigd te krijgen. Met veel meetwerk en creatieve inzichten van de opdrachtgever is dit uiteindelijk een succesvolle transformatie geworden.

ga naar project
Een monument energiezuinig isoleren

Voor dit Rijksmonument in Wassenaar werden wij gevraagd om een plan te maken voor de renovatie en isolatie. De villa wordt gekenmerkt door een grote rieten kap en robuuste gevelmaterialen. De wens van de bewoner was om de stookkosten omlaag te krijgen en de duurzaamheid van het pand te verhogen. Een ander belangrijk uitgangspunt was om meer daglicht toe te laten in de woning.

ga naar project
Eigentijdse verbouwing van woonark

Het project betreft een verbouwing van een enkellaagse woonark in Rotterdam. De oude woonark was voorzien van horizontale grijze kunststof beplating en witte kozijnen. Ons ontwerp geeft een split-level aan de woonark. Op de bovenverdieping bevindt zich de woonruimte, terwijl de slaapkamers onderin de betonbak liggen.

ga naar project
Van monumentaal kantoor naar luxe stadsappartementen

Dit Rijksmonumententale kantoorpand aan de Scheveningseweg wordt getransformeerd naar een woongebouw met daarin vijf luxe appartementen. Hiermee wordt de originele woonfunctie weer in ere hersteld. Ook het omliggende terrein zal volledig getransformeerd worden van een open parkeerplaats naar een tuinontwerp met daarin parkeerplaatsen opgenomen.

ga naar project
Van kantoorgebouw naar acht luxe stadsappartementen

Aan de Laan Copes van Cattenburgh is het voormalig VVD hoofdkantoor getransformeerd naar 8 luxe stadsappartementen van ongeveer tweehonderd vierkantemeter. 

ga naar project
Verbouwing vrijstaande woning Muiderberg

Het project betreft de complete verbouwing van dit vrijstaande huis in Muiderberg, waarbij de oude woning is voorzien van een grote aanbouw. De aanbouw is een verlenging van de woonkamer en is deels verdiept uitgevoerd. Hier is voor gekozen, omdat de bestaande plafondhoogte in de woning zeer beperkt was. De aanbouw is wat vormgeving betreft contrasterend ontworpen te opzichte van het bestaande woonhuis.

ga naar project
Van koetsfabriek naar stadsvilla

Aan de Nieuwe Schoolstraat in Den Haag transformeerden wij een voormalige koetsfabriek tot een unieke stadsvilla. De te verbouwen fabriek kan vanaf twee zijden worden bereikt. Met de auto vanaf de Nieuwe Schoolstraat en te voet via een patio en een hofje vanaf de Denneweg. 

ga naar project
Zinken dakopbouw

In Den Haag hebben wij een dakopbouw gemaakt op een oud jaren 30 pand. De dakopbouw ligt terug van de voorgevel, zodat wij een balkon op de voorgevel konden maken vanwege het mooie uitzicht. Omdat het een terugliggende dakopbouw is hebben we ervoor gekozen een ander materiaal te gebruiken dan de bakstenen waar het hele pand van gemaakt is. We hebben gekozen voor grijs zink, dat weer terugkomt in het hekwerk, in de luiken en in de kozijnen die we gebruikt hebben.

ga naar project