Regelgeving en verbouwen


Tijdens de voorbereiding van uw verbouwing zul je veel met bouwregelgeving vanuit de overheid te maken krijgen. Zo is er het bestemmingsplan, het bouwbesluit, de welstandsnota, subsidieregelingen en misschien zijn er nog wel meer nota’s die in uw gemeente voor uw type project gelden. Naast regels van de overheid kunt u ook nog te maken krijgen met regels van uw VVE (Vereniging Van Eigenaren). Hieronder geven wij  een overzicht van de regels en procedures waar je met je verbouwing mee te maken kunt krijgen.

Bestemmingsplan

Voor ieder deel van Nederland is een bestemmingsplan opgesteld. In dit bestemmingsplan staat aangegeven welke eisen er op een bepaald kavel aan bouwwerkzaamheden (waaronder verbouwingen) gesteld worden. Zo geeft het bestemmingsplan aan welk percentage van een kavel bebouwd mag worden, hoe hoog een bouwwerk mag worden en hoeveel vierkante meter een bepaald bouwwerk mag zijn. Uw bouwwerk moet aan het bestemmingsplan voldoen. Het is daarom raadzaam om voorafgaand aan uw verbouwing al een keer naar je gemeente te gaan om het bestemmingsplan te vergelijken met uw wensen voor de verbouwing. Je ziet dan snel of uw wensen haalbaar zijn.

Het bouwbesluit

Alle bouwwerken in Nederland moeten voldoen aan de bouwregelgeving. Deze is opgenomen in het bouwbesluit. Het bouwbesluit geeft onder andere aan op welke wijze uw verbouwing moet voldoen aan: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Deze thema’s klinken voor u waarschijnlijk erg abstract, maar zaken waar u aan kunt denken zijn bijvoorbeeld eisen aan brandveiligheid, ventilatie, minimale afmetingen van bepaalde ruimten, isolatie, geluidwering, waterdichtheid, constructie en daglicht. Je hoeft al deze zaken natuurlijk niet zelf te kennen. Wij hebben gespecialiseerde kennis van het bouwbesluit en kunnen daarmee goed beoordelen of uw bouwplan haalbaar is.

Welstandsnota

Vrijwel iedere gemeente in Nederland heeft een welstandscommissie. De welstandscommissie bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen en architectuurhistorici. De welstandcommissie heeft de taak om bouwwerken, waaronder verbouwingen, te toetsen aan redelijke eisen van welstand. Deze eisen hebben de diverse welstandscommissies op papier gezet in de welstandsnota van de betreffende gemeente. U kunt deze welstandsnota vaak downloaden van de site van uw gemeente. De commissie beoordeelt alleen de buitenzijde van het betreffende bouwplan. Wanneer je jouw bouwplan bij de gemeente heeft ingediend voor het aanvragen van een omgevingsvergunning, komt je bouwplan langs de welstandscommissie. Deze zittingen zijn openbaar. Wij kunnen hierbij aanwezig zijn om met de commissie het ontwerp voor uw verbouwing te bespreken.

Subsidieregelingen

Voor veel verbouwingen is subsidie te verkrijgen. De mogelijkheden hangen af van de gemeente waar je wilt verbouwen en van het type bouwwerk dat je wil gaan verbouwen. Bij subsidies kan je denken aan: subsidie voor het plaatsen van een dakopbouw, subsidie voor het isoleren van uw woning, subsidie voor het samenvoegen van woningen, subsidie voor het maken van een vegetatiedak, subsidie voor het opwekken van duurzame energie of subsidie voor het renoveren van uw monumentale pand. Wij adviseren je om bij je gemeente te vragen wat de subsidiemogelijkheden zijn voor uw verbouwing. Wij hebben ervaring met subsidies en kunnen je van tips voorzien.

Diverse nota’s

Gemeenten hebben vaak op bepaalde thema’s hun eigen nota. Zo heeft het Amsterdamse stadsdeel Oost een nota voor dakopbouwen in de Watergraafsmeer en hanteert Den Haag een dakopbouwennota voor de meeste delen van de stad.

VVE

Voordat ja aan je verbouwing kunt beginnen is in veel gevallen toestemming van je VVE nodig. Wij adviseren je om hier in een vroegtijdig stadium al rekening mee te houden, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

VVE en dakopbouwen

Als appartementseigenaar maakt je deel uit van een Vereniging van Eigenaren (VVE). Het dak is dan gemeenschappelijk bezit. Wanneer je een dakopbouw wilt plaatsen op het dak dan is goedkeuring van de andere eigenaren nodig. De splitsingsakte zal ook aangepast moeten worden. Voor het aanpassen van de splitsingsakte is goedkeuring van alle betrokkenen noodzakelijk. Dit kan ook in persoonlijke overeenkomsten geregeld worden. De aanpassing van de notariële akte is dan niet nodig.

Voor de ander eigenaren kan de wijziging van de eigendomsverhoudingen interessante gevolgen hebben. De kosten voor het dakonderhoud vallen niet meer binnen de VVE maar moeten worden betaald door de initiatiefnemer van de dakopbouw. Het gehele bestaande dak van de bovenwoning zal bij een dakopbouw worden voorzien van nieuwe dakbedekking.

Daarnaast zijn er nog meer voordelen voor de andere eigenaren van bovenwoningen in het blok. De gemeentelijke procedure is door de initiatiefnemer doorlopen, hierdoor zullen onze kosten voor een volgende dakopbouw lager uitvallen. Tevens toont een dakopbouw de groeipotentie van de naastliggende bovenwoningen en dit kan tot waardevermeerdering van de woning leiden.

Energiezuinige renovatie monument Wassenaar

Bij de renovatie van dit monument in Wassenaar kwamen wij voor de opdracht te staan de stookkosten te beperken. Om deze rede is de nieuw gemaakte rieten kap met cellulose nageïsoleerd van binnenuit en is een duurzame installatie aangebracht die voor het verwarmen en koelen van het pand zorgt.

ga naar project
Eigentijdse verbouwing van woonark

Het project betreft een verbouwing van een enkellaagse woonark in Rotterdam. De oude woonark was voorzien van horizontale grijze kunststof beplating en witte kozijnen. Ons ontwerp geeft een split-level aan de woonark. Op de bovenverdieping bevindt zich de woonruimte, terwijl de slaapkamers onderin de betonbak liggen.

ga naar project
Van monumentaal kantoor naar luxe stadsappartementen

Dit Rijksmonumententale kantoorpand aan de Scheveningseweg wordt getransformeerd naar een woongebouw met daarin vijf luxe appartementen. Hiermee wordt de originele woonfunctie weer in ere hersteld. Ook het omliggende terrein zal volledig getransformeerd worden van een open parkeerplaats naar een tuinontwerp met daarin parkeerplaatsen opgenomen.

ga naar project
Van kantoorgebouw naar acht luxe stadsappartementen

Aan de Laan Copes van Cattenburgh is het voormalig VVD hoofdkantoor getransformeerd naar 8 luxe stadsappartementen van ongeveer tweehonderd vierkantemeter. 

ga naar project
Verbouwing vrijstaande woning Muiderberg

Het project betreft de complete verbouwing van dit vrijstaande huis in Muiderberg, waarbij de oude woning is voorzien van een grote aanbouw. De aanbouw is een verlenging van de woonkamer en is deels verdiept uitgevoerd. Hier is voor gekozen, omdat de bestaande plafondhoogte in de woning zeer beperkt was. De aanbouw is wat vormgeving betreft contrasterend ontworpen te opzichte van het bestaande woonhuis.

ga naar project
Van koetsfabriek naar stadsvilla

Aan de Nieuwe Schoolstraat in Den Haag transformeerden wij een voormalige koetsfabriek tot een unieke stadsvilla. De te verbouwen fabriek kan vanaf twee zijden worden bereikt. Met de auto vanaf de Nieuwe Schoolstraat en te voet via een patio en een hofje vanaf de Denneweg. 

ga naar project
Zinken dakopbouw

In Den Haag hebben wij een dakopbouw gemaakt op een oud jaren 30 pand. De dakopbouw ligt terug van de voorgevel, zodat wij een balkon op de voorgevel konden maken vanwege het mooie uitzicht. Omdat het een terugliggende dakopbouw is hebben we ervoor gekozen een ander materiaal te gebruiken dan de bakstenen waar het hele pand van gemaakt is. We hebben gekozen voor grijs zink, dat weer terugkomt in het hekwerk, in de luiken en in de kozijnen die we gebruikt hebben.

ga naar project
Monumentaal pakhuis Amsterdam

Bij de verbouwing van dit monumentale pakhuis in Amsterdam stonden wij voor de opgave om van een souterrain zonder ramen een volwaardige woonverdieping te maken. In nauw overleg met monumentenzorg is een vergunning verkregen voor het maken van een vide tussen bel-etage en souterrain. De vide brengt licht in het souterrain en zorgt voor een visuele en fysieke verbinding tussen beide etages. Omdat de vloerbalken een monumentale status hebben is ervoor gekozen om alleen de grenen vloerdelen ter plaatse van de vide te verwijderen: er loopt dus een flinke balk door de vide heen. Dit geeft echter veel karakter aan deze bouwkundige ingreep.

ga naar project
Jaren 30 woning

Aan de Roodborstlaan gelegen in de vogelbuurt te Den Haag, staat deze jaren 30 hoekwoning. Het is een grondgebonden, vrijstaande woning met een royale entree en fraaie luifelconstructie bij de voordeur. De bijzondere vormgeving van kozijnen en de fraaie metselwerkdetailleringen zijn kenmerkend voor dit type woning. 

ga naar project