Bouwtekeningen: een overzicht


Er zijn veel verschillende soorten bouwtekeningen. Zo zijn er tekeningen die door de aannemer gebruikt worden tijdens de bouw, maar ook zijn er tekeningen voor het aanvragen van de omgevingsvergunning of bouwtekeningen die alleen het ontwerp van jouw verbouwing weergeven. Je kan je voorstellen dat het ene type tbouwekeningen veel meer tijd kost om te maken dan het andere type. Aan verschillende typen tekeningen zijn dus ook verschillende kosten verbonden. Om nu precies te bepalen welk type bouwtekeningen je nodig hebt, hebben wij alvast een aantal zaken voor je op een rijtje gezet.

Tekeningen voor de omgevingsvergunning

Voor de omgevingsvergunning heb je bouwtekeningen nodig met schaal 1:100 (1cm op tekening is gelijk aan 100 cm in werkelijkheid) en vaak detailtekeningen met schaal 1:5 of 1:10. Deze tekeningen moeten de juiste technische informatie bevatten, zodat de gemeente uw bouwplannen kan beoordelen aan de regelgeving. In de tekeningen voor de omgevingsvergunning is het dus niet nodig om details aan te geven die geen invloed hebben op de (regel-)technische haalbaarheid van jouw bouwplan. Zaken die in tekeningen voor de omgevingsvergunning niet aangegeven hoeven te worden zijn bijvoorbeeld vaak: kleur en merk van de tegels in de badkamer, het type lamp in de woonkamer, de kleur van de binnenkant van de kozijnen, het type vloerbedekking in de slaapkamer, de exacte positie van de stopcontacten of het merk van de badkuip. Voor de omgevingsvergunning hoeven alleen de beeldbepalende detailtekeningen gemaakt te worden en dus niet alle technische detailtekeningen.

Bouwvoorbereidingstekeningen

De aannemer wil in de meeste gevallen precies weten welke materialen, merken en kleuren gebruikt moeten worden. Bouwtekeningen op basis waarvan de aannemer zijn prijs bepaalt moeten daarom veel uitgebreider zijn dan tekeningen voor de vergunningsaanvraag. De tekeningen voor de prijsvorming van de aannemer noemen wij bouwvoorbereidingstekeningen en bevatten onder andere de volgende informatie: technische detailtekeningen, positie van stopcontacten (wandcontactdozen / WCD), positie van overige elektrische aansluitingen, materiaalgebruik, exacte indeling badkamer, exacte indelingstekening van de keuken, wand- en vloerafwerkingen, enzovoorts. Deze tekeningen hebben vaak schaal 1:50 en worden aangevuld met diverse detailtekeningen.

Werktekeningen

De aannemer wil tijdens de bouw vaak van specifieke zaken tekeningen hebben, die de exacte uitvoeringswijze weergeven. Deze tekeningen heten uitvoerings- of werktekeningen. In de meeste gevallen worden deze tekeningen door onderaannemers gemaakt. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een kozijnenleverancier, die kozijntekeningen maakt of een elektricien, die aangeeft welke draden hij gaat trekken. Soms komt het ook voor dat een aannemer of een opdrachtgever ons vraagt om werktekeningen te maken. Wij doen dat graag en pakken dit meestal op wanneer alle contracten met de aannemer ondertekend zijn.

Splitsingstekeningen

Wanneer je een woning kadastraal wilt splitsen, dan zijn splitsingstekeningen nodig. Splitsingstekeningen geven met dikke lijnen aan hoe de verdeling in appartementsrechten geregeld is. De splitsingstekeningen worden toegevoegd aan de splitsingsakte van de notaris. 

Ontwerptekeningen

Wanneer je nog niet precies weet hoe je wilt verbouwen, dan kan je voorafgaand aan de tekeningen voor de omgevingsvergunning eerst ontwerptekeningen laten maken. Ontwerptekeningen bevatten nog geen technische informatie. Zo staat in ontwerptekeningen wel aangegeven waar bepaalde muren staan, maar de exacte wandopbouw is nog niet aangegeven. Uiteraard houdt de architect hier in zijn hoofd wel rekening mee, zodat er geen tekeningen gemaakt worden die later technisch niet haalbaar blijken te zijn.

Verkooptekeningen

Verkooptekeningen kunnen ervoor zorgen dat je woning sneller verkocht wordt. Je kunt bij een verkooptekening de bestaande situatie door ons laten natekenen, maar bijvoorbeeld ook mogelijke indelingsvarianten uit laten tekenen. Met behulp van verschillende indelingsvarianten kan een potentiële koper zien wat de mogelijkheden van de woning zijn.