Collectief Particulier Opdrachtgeverschap


Als een collectief opdracht geven voor een grote verbouwing?

Ben je van plan om met een groep gelijkgestemden een bouwproject te starten? Wij begeleiden dit collectief particulier opdrachtgeverschap vanaf het eerste initiatief tot aan de uiteindelijke oplevering. Hierbij zorgen we ervoor dat we zowel het individuele belang van de verschillende opdrachtgevers in ogenschouw nemen als het collectieve belang.

Verbouwen met de buren

Het individuele belang is bijvoorbeeld dat er de mogelijkheid is om een deel van het project (bij een dakopbouw bijvoorbeeld het interieur) niet door de hoofdaannemer, maar in eigen regie uit te laten voeren. Om dit te kunnen realiseren werken wij in de aanbestedingsfase dikwijls met gescheiden uitvragen naar de aannemers toe. Het volgende voorbeeld verheldert dit. In Amsterdam werkten wij aan vier dakopbouwen op IJburg. De vier buren wilden gemeenschappelijk het casco laten bouwen en individueel het ‘inbouwpakket’ in laten timmeren. Wij maakten hiertoe één aanbestedingsset tekeningen voor het casco en vier aanbestedingssetten met tekeningen voor de ‘inbouwpakketten’. De opdrachtgevers kregen ieder drie offertes van drie aannemers voor hun ‘inbouwpakket’ en het collectief kreeg drie offertes van drie aannemers voor het casco. Ieder individu kon dus werken met de aannemer waar hij zich het prettigste bij voelde, maar het casco werd gemaakt door de aannemer met de laagste offerte.

Gezamenlijke offerte

Een ander voorbeeld laat zien hoe wij met kortingsstructuren omgaan bij collectief particulier opdrachtgeverschap. In de Bongert in Amsterdam Noord ontwierpen wij op een kwadrantwoning aan het Goudbalpad drie unieke dakopbouwen in dezelfde stijl. Eén opdrachtgever wilde de dakopbouw zo groot mogelijk, één wilde juist een groot dakterras en de laatste wilde alleen maar een casco opbouw. Wij organiseerden een offerteuitvraag (wij noemen dit de aanbesteding) naar een aantal aannemers, waarbij we de aannemers een lijst met kortingen in lieten vullen als er meer dan één dakopbouw voor die betreffende aannemer zou kiezen. Dit was een interessant experiment, dat wij als geslaagd bestempelen. De aannemers gaven diverse kortingen voor diverse combinaties van dakopbouwen. Uiteindelijk zijn twee dakopbouwen door dezelfde aannemer gebouwd en is de laatste opdrachtgever veel later met zijn eigen plannen aan de slag gegaan.

Brainstormsessies

Het collectieve belang daarentegen is om de groep deelnemers zo goed en zo snel mogelijk door het ontwerpproces heen te begeleiden. Hiertoe werken wij dikwijls met collectieve brainstormsessies waarbij we alle buren bij ons op kantoor uitnodigen. Tijdens deze sessies, die wij zorgvuldig voorbereiden, zorgen wij dat een aantal zaken al op tekening vastgelegd is, waarna wij de deelnemers uitdagen om de individuele aspecten (bijvoorbeeld de kamerindeling) van de verbouwing te ontwerpen. Wij lopen dan langs, schuiven aan waar nodig en laten de buren alle ontwerpen aan elkaar presenteren, waardoor er veel energie vrij komt en de buren elkaar inspireren. Dit soort sessies zorgt ervoor dat de voortgang van het collectieve ontwerpproces niet tegengehouden wordt door deelnemers, die het wellicht wat lastig vinden beslissingen te nemen.

Een eenvoudig voorbeeld van collectief particulier opdrachtgeverschap is wanneer twee buren samen twee dakopbouwen laten plaatsen, maar wanneer een heel bouwblok besluit om samen het initiatief te nemen tot een renovatie, dan is dat ook collectief particulier opdrachtgeverschap. Wij hebben ervaring met collectief opdrachtgeverschap tot ongeveer 10 deelnemers, maar we zijn zeker bereid ook grotere collectieven te helpen!

Twee andere projecten waarbij collectief particulier opdrachtgeverschap een rol speelde zijn: de transformatie van een schoolgebouw in Amsterdam en de dubbele dakopbouw in Scheveningen.