Hoe wordt het gemaakt?

Voor verbouwingen zijn er diverse bouwmethodes mogelijk. Mede afhankelijk van het type verbouwing, de maximaal toelaatbare belasting en je persoonlijke voorkeur zal een bouwmethode gekozen worden. 

Voor verbouwingen zijn de meest voorkomende bouwmethodes de stapelbouw methode en de houtskeletbouw methode. 

Wanneer de verbouwing een bijzonder vorm heeft of wanneer er zeer grote overspanningen nodig zijn dan is staalskeletbouw een interessante bouwmethode. Hieronder staan verschillende bouwmethodes verder voor je uitgelegd.

Ben je benieuwd wat mogelijk is voor jouw verbouwing en wil je met één van onze architecten brainstormen? Kom dan langs op ons inloopspreekuur!

Houtskeletbouw (HSB)

Houtskeletbouw is een veel toegepaste bouwmethode voor verbouwingen. Het houtenskelet bestaat uit stijl- en regelwerk met een binnen- en buitenbeplating. Tussen de beplating wordt de isolatie toegepast. Hierdoor is de totale wanddikte dunner dan bij de stapelbouwmethode. De relatief lichte constructie maakt deze bouwmethode uitermate geschikt voor dakopbouwen en aanbouwen. Bij grote overspanningen wordt houtskeletbouw veelal in combinatie met een staalconstructie toegepast. Aannemers maken de houtskeletbouw wanden steeds vaker in de werkplaats en monteren deze vervolgens op de bouwplaats. Hierdoor wordt de bouwtijd op locatie aanzienlijk verkort. 

lees verder
Stapelbouw

Bij stapelbouw worden de stenen steen na steen of blok na blok op elkaar gestapeld. Veelal geschiedt het stapelen met de hand. Metselwerk is een bekend voorbeeld van stapelbouw. Binnenwanden kunnen ook in stapelbouw worden uitgevoerd. Hiervoor worden vaak lichtere bouwstenen gebruikt, bijvoorbeeld kalkzandsteenblokken. Gemetselde wanden inclusief spouw en binnenblad resulteren in een dik gevelpakket. Dit laatste is meteen ook een van de grote nadelen van stapelbouw. Je kan je voorstellen dat de dikte van een gevel (soms wel 385mm) niet zoveel uitmaakt als je een huis op een groot stuk grond gaat bouwen. Echter, als je in een binnenstedelijke situatie wilt bouwen, waar iedere centimeter telt, dan is het de vraag of stapelbouw een geschikte keuze is voor je hoofddraagconstructie. 

lees verder
Prefab bouwmethode

Voordelen van prefab bouwen
De eerste vraag, die onze opdrachtgevers ons stellen over dit onderwerp is wat de voordelen van al dan niet prefab bouwen zijn. Onze ervaring is dat de voordelen bij projecten van de schaal van één woning niet altijd in het gebied van de kosten gelegen zijn. Ondanks dat je zou zeggen dat het maken van een gebouw in de fabriek goedkoper zou moeten zijn dan als het gebouwd wordt op de bouwplaats, is dit niet altijd het geval. Zeker niet als het project kleiner is, zoals een (prefab) aanbouw aan je woning. Waarom dit zo is laat zich raden. Wij vermoeden dat partijen, die in prefab bouw gespecialiseerd zijn, meer overhead kosten hebben dan bijvoorbeeld een kleine aannemer, die het werk op de bouwplaats uitvoert. Uiteraard gaat bovenstaande niet op bij seriematige bouw of indien een bouwer een standaard woning heeft ontwikkeld, die hij meerdere keren kan maken. Maar wat zijn dan wél de voordelen van prefab bouwen? Wij zien dat deze voornamelijk gelegen zijn in de kwaliteit van de bouwconstructie en de snelle doorlooptijd op de locatie, waar gebouwd gaat worden. Zeker dit laatste heeft positieve effecten op de kostenaspecten.

lees verder
Kelder bouwen

De mogelijkheid en betaalbaarheid om een kelder te bouwen onder een bestaande woning is grotendeels afhankelijk van de bestaande fundering. In de binnenstedelijke situaties komen twee funderingstypen het meest voor. Het gaat om een fundering op houten palen (Amsterdamse fundering) en een fundering op staal (dat wil zeggen direct op een voldoende harde zandbodem). Voor beide funderingstypen leggen we je uit wat de mogelijkheden zijn. De allereerste stap bij het bouwen van een kelder is om de diepte en het type van je fundering te controleren. Ook hiervoor kunnen wij je op weg helpen en een vooronderzoek doen naar de mogelijkheden van jouw verbouwing.

lees verder
Cross laminated timber (CLT)

Wat is cross laminated timber?
Bouwen met cross laminated timber (CLT) is een manier van prefab bouwen, die steeds meer toegepast wordt in Nederland. Het materiaal is een paneelmateriaal dat is gemaakt van aan elkaar verlijmde lagen van massief gezaagd hout. De nerf wordt telkens in de andere richting gelegd, hetgeen de ‘C’ can CLT verklaart. CLT kan gebruikt worden als wand, vloer en dakconstructie. Als architect moeten wij rekening houden met de juiste positionering van stopcontacten, schakelaars, kanaaldoorvoeren en leidingverloop. Als de grote panelen eenmaal uitgefreesd zijn en op de bouw zijn geassembleerd, dan zijn wijzigingen niet meer mogelijk.

lees verder