Hoe wordt het gemaakt?

Voor verbouwingen zijn er diverse bouwmethoden mogelijk. Mede afhankelijk van het type verbouwing, de maximaal toelaatbare belasting en je persoonlijke voorkeur zal een bouwmethode gekozen worden. Voor verbouwingen zijn de meest voorkomende bouwmethoden de stapelbouw methode en de houtskeletbouw methode. Wanneer de verbouwing een bijzonder vorm heeft of wanneer er zeer grote overspanningen nodig zijn dan is staalskeletbouw een interessante bouwmethode.

3ca2971745bb4859e7b0096c9972a1fea8194557

Stapelbouw - Bij stapelbouw worden de stenen steen na steen of blok na blok op elkaar gestapeld. Veelal geschiedt het stapelen met de hand. Metselwerk is een bekend voorbeeld van stapelbouw. Binnenwanden kunnen ook in stapelbouw worden uitgevoerd. Hiervoor worden vaak lichtere bouwstenen gebruikt, bijvoorbeeld kalkzandsteenblokken. Gemetselde wanden inclusief spouw en binnenblad resulteren in een dik gevelpakket.

Houtskeletbouw (HSB) - is een veel toegepaste bouwmethode voor verbouwingen. Het houtenskelet bestaat uit stijl- en regelwerk met een binnen- en buitenbeplating. Tussen de beplating wordt de isolatie toegepast. Hierdoor is de totale wanddikte dunner dan bij de stapelbouwmethode. De relatief lichte constructie maakt deze bouwmethode uitermate geschikt voor dakopbouwen en aanbouwen. Bij grote overspanningen wordt houtskeletbouw wordt veelal in combinatie met een staalconstructie toegepast. Aannemers maken de houtskeletbouw wanden steeds vaker in de werkplaats en monteren deze vervolgens op de bouwplaats. Hierdoor wordt de bouwtijd op locatie aanzienlijk verkort.

48acbad75f448467ab6cbaf0b7b5e5830ce16572

Kelders - De mogelijkheid en betaalbaarheid van een kelder onder uw bestaande woning is grotendeels afhankelijk van de bestaande fundering. In dit voorbeeld worden twee verschillende funderingen behandeld. Het gaat om een fundering op houten palen (Amsterdamse fundering) en een fundering op staal (d.w.z. direct op een voldoende harde zand bodem). Beide funderingstypen komen het meest voor in binnenstedelijke situaties. Het is relatief eenvoudig om een kelder te maken wanneer de fundering op voldoende diepte ligt. Dit betekent dat de fundering bijvoorbeeld op 2.5m diepte ligt. In dat geval is er een goed bruikbare kelder te maken met voldoende sta hoogte. In de onderstaande tekening is een kelder voorbeeld te zien met een fundering op houten palen.

kelder-funderingstypen-fundering-houten-palen

Het wordt een stuk complexer wanneer de fundering niet op voldoende diepte ligt. Wanneer de fundering op houten palen niet voldoende diep ligt, dan is het bijna onmogelijk om een kelder aan te leggen. Bij een fundering op staal is het wel goed mogelijk. De bestaande fundering dient in dat geval volledig onderblokt te worden. Onderblokken betekent dat onder de bestaande fundering een extra laag gemetseld moet worden totdat er voldoende diepte is voor de kelder. Onderblokken is echter wel een zeer kostbare ingreep. De onderstaande afbeelding toont een foto en tekening van een onderblokte fundering. Het is raadzaam om vroegtijdig de diepte en het type van uw fundering te controleren. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn en een vooronderzoek doen naar de mogelijkheden voor uw verbouwing.

onderblokte-fundering
50e59cbfd1339deaffa7f95eaac45547012a3bd9
a6ecb5fc4ca9084164840882e02ed9203e300ceb

Dakopbouwen - Een belangrijk streven bij een dakopbouw is om de bestaande woning zo min mogelijk te belasten met de werkzaamheden. Dit betekent dat de bouwwerkzaamheden bovendaks moeten blijven en dat het bestaande dak niet opengemaakt hoeft te worden. In samenwerking met de constructeur en uitvoerende partijen zijn wij tot een slimme oplossing gekomen. De enige opening die gemaakt wordt is het trapgat ten behoeve van de nieuw te plaatsen trap. Zodoende kunt u gewoon in uw woning blijven wonen terwijl de dakopbouw wordt geplaatst.

prefab-dakopbouw

Prefab dakopbouw - Veel van de dakopbouwen die door ons ontworpen zijn worden in de werkplaats getimmerd. Om de geprefabriceerde wanden te kunnen plaatsen moet er eerst op het dak een kimband geplaatst worden. Deze kimband wordt waterpas geplaatst, ingeplakt op de bestaande dakbedekking en met chemische ankers gebout op de bestaande constructie. Nadat de kimband op het dak gemaakt is worden de geprefabriceerde wanden met een hijskraan geplaatst. Na twee dagen is de nieuwe dakopbouw wind- en waterdicht.

waterpas-constructieve-werkvloer

De bestaande dakbedekking wordt verwijderd nadat de dakopbouw wind- en waterdicht is. Vervolgens wordt het bestaande dak verstevigd met een nieuwe constructie. Deze nieuwe constructie bestaat uit balken en underlayment platen. De balken worden op het bestaande dak geschroefd en deze balken zorgen er tevens voor dat het bestaande dak wordt uitgevlakt. Op de nieuwe balken worden vervolgens de underlayment platen geplaatst. Zodoende ontstaat een waterpas werkvloer die tevens constructief is.

Dakopbouw Newtonstraat

Deze opbouw is opgeleverd in mei 2013 en staat aan de Newtonstraat in het Valkenboskwartier in stadsdeel Segbroek. De opbouw herhaalt de klassieke detaillering van de oorspronkelijke woning. Dit is door de aannemer (Kolthoff loodgieters en aannemersbedrijf) bijzonder nauwkeurig en netjes gedaan. Een uitstekend voorbeeld van het herhalen van het bestaande. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.

ga naar project
Prefab kelderbak verlengt dijkwoning

Meer woonruimte zonder te verhuizen én lage kosten? Dan is een prefab kelder de oplossing! Een prefab kelder wordt kant en klaar in de fabriek gemaakt, nadat het gat in de tuin op de juiste maat is uitgegraven kan de kelder erin gehezen worden. Dit gebeurd in delen die op locatie aan elkaar bevestigd worden.  

ga naar project
Flexibel in te delen dakopbouw

In deze dakopbouw is ervoor gekozen om de houten balken van bouwmuur tot bouwmuur te laten overspannen. Hierdoor is de dakopbouw geheel flexibel in te delen. 

ga naar project
karakteristieke rode baksteen herhaald

In deze doorgemetselde dakopbouw is tussen het bestaande metselwerk en het nieuwe metselwerk een rollaag aangebracht van verticale bakstenen die een klein beetje uitsteken ten opzichte van de gevel. De nieuwe gevel sluit hierdoor netjes aan op de bestaande gevel. 

ga naar project
Doorgemetselde Dakopbouw

De dakopbouw aan de Rozenstraat in Den Haag kenmerkt zich door een doorgemetselde gevel, waarbij zorgvuldig is gezocht naar een baksteen, die het bestaande metselwerk op een goede wijze continueert. Op de erker is bij deze verbouwing een balkon doorgemetseld. Dit balkon verbindt de dakopbouw als het ware met de onderbouw. 

ga naar project
Kelder en aanbouw

Het was de droom van de opdrachtgever om een grote multifunctionele ruimte bij het huis te hebben. Omdat dit in het bestaande bouwvolume niet te realiseren was, is ervoor gekozen om een grote afzinkkelder in de tuin te realiseren. Om de kelder met de bestaande woning te verbinden is een aanbouw op de begane grond toegevoegd aan het huis. Via de aanbouw, die opgetrokken is uit traditioneel metselwerk, kan via de trap de kelder bereikt worden. Daglicht komt in de kelder via het ruim gedimensioneerde trapgat in de aanbouw en via een aantal hoge ramen aan de achterzijde van de kelder. Deze ramen waren mogelijk omdat de oorspronkelijk tuin schuin afliep. Op het dak van de kelder bevindt zich een plaatselijk verhoogde tuin.

ga naar project
Woningen in het Valkenboskwartier

Evenals stadsdeel Laak is het Valkenboskwartier in Den Haag een gewilde buurt voor beleggers. Dit mooie pand aan de Daguerrestraat bestond uit een parterrewoning met dubbelbovenhuis met kap. De parterrewoning is los verkocht. Het dubbelbovenhuis is opgedeeld in 5 appartementen voor de verhuur.  De kapverdieping is geschikt gemaakt voor bewoning. Dit project is gedaan in opdracht van 070-vastgoed en Langeveld van den Heuvel vastgoed.

ga naar project
Woning splitsing

In Rotterdam werkten wij aan de splitsing van dit herenhuis in diverse kleinere appartementen. Wij regelden de vergunningen bij de gemeente en maakten alle tekeningen.

ga naar project
Dakopbouw geeft uitzicht en extra slaapkamers

In het Bezuidenhout aan de Carel Reinierszkade hebben wij een dakopbouw ontworpen waarin de traditionele jaren 30 stijl is gecombineerd met een moderne stijl. Op de hoek is de dakopbouw doorgemetseld en zijn de stalen kozijnen conform de originele stalen kozijnen. Aan de achterzijde is extra ruimte gecreëerd middels een uitkraging. Deze uitkraging bestaat uit een gestuct kader met daarin een grote glazen vliesgevel. 

ga naar project