Stappenplan

Met behulp van het stappenplan maken wij onze werkwijze inzichtelijk. Het stappenplan is een weergave van de verschillende fasen van een verbouwing. Voor meer informatie over een bepaalde fase in het verbouwingsproces kan je kijken in de betreffende kop hieronder. Je kan het gehele stappenplan doorlopen of delen hiervan. Zo kunnen wij bijvoorbeeld ook alleen bouwtekeningen of alleen een ontwerpschets voor je maken.

stappenplanvooreenaanbouw1200x600
1

Initiatiefase

In de initiatieffase formuleer je jouw ideeën en wensen in de vorm van een globaal programma van eisen.  Daarna volgt indien gewenst een eerste kennismakingsgesprek.

Wat kan je zelf doen?
Je kan bij je gemeente nagaan of je verbouwplannen binnen het bestemmingsplan vallen. Nu je toch bij de gemeente bent, kan je meteen aan de ambtenaar vragen of er in jouw gemeente nog interessante subsidies verleend worden voor verbouwprojecten. Daarnaast adviseren wij om tijdig contact op te nemen met je VVE om je plannen voor de verbouwing toe te lichten. Weet je niet of de verbouwplannen binnen het bestemmingsplan vallen, dan kunnen wij daar altijd bij helpen. 

Het kennismakingsgesprek
In het kennismakingsgesprek lopen wij samen met jou de verbouwplannen door. Het resultaat is een heldere schriftelijke formulering van jouw wensen en verwachtingen voor de verbouwing op basis waarvan wij een offerte voor architectenwerkzaamheden of bouwtekeningen maken.

2

Ontwerpfase

In de ontwerpfase kijken wij naar de mogelijkheden voor jouw verbouwing. Middels een voorlopig ontwerp bespreken wij verschillende varianten met je. Dit resulteert in een definitief ontwerp. Mocht je geen behoefte hebben aan de ontwerpfase dan kunnen wij jouw ideeën ook direct omzetten in bouwtekeningen in de tekenfase (zie stap 4).

Voorontwerp
In het voorontwerp bestuderen wij de indelingsmogelijkheden, ruimtelijke beleving, daglichttoetreding en materialisering. Het resultaat van deze studie is een aantal varianten van de verbouwing van jouw huis. Tijdens een bespreking lichten wij je de varianten toe, waarna je een keuze kunt maken uit één variant of een combinatie van varianten.

Definitief ontwerp
In het definitief ontwerp werken wij de door jou gekozen variant of combinatie van varianten verder uit. Het resultaat is een definitieve bouwtekening van jouw project.

3

Omgevingsvergunning

De aanvraag omgevingsvergunning betreft de toetsing van jouw verbouwplannen aan de regelgeving van het Bouwbesluit, het bestemmingsplan, de commissie van welstand en eventueel de commissie monumentenzorg.

Bij een bestemmingsplanwijziging of een constructieve wijziging is er altijd een aanvraag omgevingsvergunning vereist. De gemeente wil toetsen of de bouwwerkzaamheden aan alle gestelde eisen voldoen. Mocht je niet weten of voor jouw verbouwing een vergunning nodig is, neem dan contact met ons op. 

Werkzaamheden die wij kunnen verzorgen ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning zijn:
– De benodigde technische informatie in de tekeningen toevoegen.
– Het verzorgen van de benodigde bouwtekeningen en foto’s.
– Het voeren van overleg en correspondentie met diverse instanties.
– De aanvraagformulieren invullen en samen met de bijbehorende gegevens bij de gemeente indienen.

4

Tekenfase

In de tekenfase zetten wij de ideeën uit het kennismakingsgesprek of de ontwerpfase om in bouwtekeningen. Het resultaat van de tekenfase is een set bouwtekeningen en eventueel een technische omschrijving.

Bouwtekeningen
De bouwtekeningen zijn van verschillende schalen en detailniveaus. Zij worden onder andere gebruikt voor de bouwaanvraag en de offerteaanvraag van aannemer(s).
Neem voor een offerte voor jouw bouwtekeningen vrijblijvend contact met ons op. Wij zullen je dan zo snel mogelijk een offerte toesturen. 

Technisch ontwerp
In een technisch ontwerp zetten wij de uitvoeringsvoorwaarden en beschrijven wij uitvoerig de werkzaamheden voor de aannemer. De omschrijving wordt samen met de bouwtekeningen gebruikt voor de offerteaanvraag van de aannemer(s). Zie stap 5.

5

Prijs- en contractvorming

In de fase prijs- en contractvorming wordt er een offerte aangevraagd bij één of meerdere aannemers. Bij goedkeuring van de offerte wordt het contract ondertekend.

Offerte aanvraag
De technische omschrijving en de bouwtekeningen uit de tekenfase gelden als uitgangspunt voor de offerte van de aannemer(s). Deze documenten zorgen voor een gedetailleerd offerte aanbod. Wij raden aan om bij verschillende aannemers een offerte te laten maken. Uiteraard kunnen wij je bij de offerte bespreking begeleiden. Door onze ervaring hebben we contacten met verschillende aannemers, maar we kunnen ook de offerte van een door jou geselecteerde aannemer vragen. De offertes vergelijken wij op basis van prijs, betrouwbaarheid en compleetheid. Hierna bespreken we ons advies met je en kunnen we met de aannemer(s)  in gesprek. 

Contract
Wanneer de offerte van een van de aannemers naar wens is dan teken je een verbouwingsovereenkomst. Dit is een nauwkeurige omschrijving van de verbouwing, inclusief een planning van de werkzaamheden en een specificatie van de materialen, kosten en bouwmethoden.

6

Uitvoeringsfase

Afhankelijk van de complexiteit van het werk organiseren wij periodiek werkbesprekingen en bouwvergaderingen. In de werkbespreking wordt het werk voor de komende periode doorgenomen met de uitvoerder. In de bouwvergaderingen bespreken wij samen met jou en de aannemer het werk en worden er beslissingen genomen over eventueel meer- en minderwerk.

In het geval van een kleinschalige verbouwing is het advies meer informeel. Je kan ons telefonisch raadplegen over bepaalde bouwkundige problemen. De exacte invulling stemmen wij samen met jou af.

Begeleiding bij oplevering
Wanneer de uitvoering is afgerond en de verbouwing is opgeleverd adviseren wij je om samen met ons en de aannemer het werk na te lopen. Indien gebreken worden geconstateerd worden er duidelijke afspraken gemaakt om deze te verhelpen.