Kelder bouwen

De mogelijkheid en betaalbaarheid om een kelder of een souterrain te bouwen onder een bestaande woning is grotendeels afhankelijk van de bestaande fundering. In de binnenstedelijke situaties komen twee funderingstypen het meest voor. Het gaat om een fundering op houten palen (Amsterdamse fundering) en een fundering op staal (dat wil zeggen direct op een voldoende harde zandbodem). Voor beide funderingstypen leggen we je uit wat de mogelijkheden zijn. De allereerste stap bij het onderkelderen van je huis is om de diepte en het type van je fundering te controleren. Ook hiervoor kunnen wij je op weg helpen en een vooronderzoek doen naar de mogelijkheden van jouw verbouwing.

4-kelder-bouwen-onder-tuin-1200x600-1 prefab-afzink-kelder-onder-tuin-1200x600-1

Het is relatief eenvoudig om een kelder te maken wanneer de fundering op voldoende diepte ligt. Dit betekent dat de fundering bijvoorbeeld op 2.5m diepte ligt. In dat geval is er een goed bruikbare kelder te maken met voldoende stahoogte.

Afzinkkelder

Wanneer je een kelder in je tuin wilt bouwen en dus niet onder je woning, dan is een afzinkkelder een goed idee. Bij het maken van een afzinkkelder wordt de bekisting van de kelderwanden in de tuin opgesteld en met beton volgestort. Als het beton hard is en de bekisting is verwijderd, word met een graafmachine grond tussen de wanden vandaan gegraven. Hierdoor zakken de kelderwanden langzaam de grond in. Als deze op hun plaats staan, wordt de vloer gestort en wordt tot slot een prefab ‘betondeksel’ als dak aangebracht. Het voordeel van werken met een afzinkkelder is de nauwkeurigheid waarmee deze aangebracht kan worden op beperkte afstand van de kavelgrens. Een ander voordeel van een afzinkkelder is dat de kelder zonder damwanden te slaan gebouwd wordt. Bekijk hier een voorbeeld van een project van een aanbouw in combinatie met een kelder.

Hieronder is een visualisatie van een afzinkkelder te zien.

kelder-bouwen-onder-bestaand-huis-768x525-1

Fundering houten palen

Ook bij een fundering op houten palen is het mogelijk om een kelder te bouwen. Vaak wordt dit dan gecombineerd met funderingsherstel. Om het grondwater uit de bouwput te houden moet er wel met damwanden gewerkt worden. Vaak worden de damwanden later weer verwijderd om een goede doorstroming van het grondwater te kunnen waarborgen. 

6-kelder-funderingstypen-fundering-houten-palen

Fundering op staal

Bij een fundering op staal is het wel goed mogelijk. De bestaande fundering dient in dat geval volledig onderblokt te worden. Onderblokken betekent dat onder de bestaande fundering een extra laag gemetseld moet worden totdat er voldoende diepte is voor de kelder. Onderblokken is echter wel een zeer kostbare ingreep.

onderbloktefunderingkelderbouwen-768x525-1
buildingproess22
1-prefab-kelder-bouwen-onder-bestaand-huis-2

Prefab kelder

Een kelder kan geprefabriceerd inclusief isolatie (zie dit project) op de bouw aangeleverd worden. De plaats waar de kelder moet komen wordt van tevoren geprepareerd, zodat de kelder met een kraan direct op positie gebracht kan worden.

Elke week organiseren wij in Den Haag, Leiden, Rotterdam en Amsterdam een inloopspreekuur. Tijdens dit gesprek kan je met één van onze architecten brainstormen en kunnen wij meedenken over het bouwen van een kelder of een souterrain onder jouw bestaande huis.

 

 

verbouwing-amsterdams-herenhuis-1200x600
Monumentaal pakhuis Amsterdam

Bij de verbouwing van dit monumentale pakhuis in Amsterdam stonden wij voor de opgave om van een souterrain zonder ramen een volwaardige woonverdieping te maken. In nauw overleg met monumentenzorg is een vergunning verkregen voor het maken van een vide tussen bel-etage en souterrain. De vide brengt licht in het souterrain en zorgt voor een visuele en fysieke verbinding tussen beide etages. Omdat de vloerbalken een monumentale status hebben is ervoor gekozen om alleen de grenen vloerdelen ter plaatse van de vide te verwijderen: er loopt dus een flinke balk door de vide heen. Dit geeft echter veel karakter aan deze bouwkundige ingreep.

ga naar project
4-aanbouw-verbindt-kelder-met-woonhuis-exterieur
Kelder en aanbouw

Het was de droom van de opdrachtgever om een grote multifunctionele ruimte bij het huis te hebben. Omdat dit in het bestaande bouwvolume niet te realiseren was, is ervoor gekozen om een grote afzinkkelder in de tuin te realiseren. Om de kelder met de bestaande woning te verbinden is een aanbouw op de begane grond toegevoegd aan het huis. Via de aanbouw, die opgetrokken is uit traditioneel metselwerk, kan via de trap de kelder bereikt worden. Daglicht komt in de kelder via het ruim gedimensioneerde trapgat in de aanbouw en via een aantal hoge ramen aan de achterzijde van de kelder. Deze ramen waren mogelijk omdat de oorspronkelijk tuin schuin afliep. Op het dak van de kelder bevindt zich een plaatselijk verhoogde tuin.

ga naar project
prefab-dijkwoning-1200x600-slider-2
Prefab kelder dijkwoning

In Heenvliet hebben wij een bestaande woning in dezelfde stijl verlengd door middel van een aanbouw over 2 lagen. De woning is een dijkwoning. In de tuin hebben wij een prefab kelderbak (zie prefab kelders) geplaatst die vanuit het woonhuis toegankelijk is. In de kelderbak (baksteen gevel) zijn een slaapkamer en een sauna geplaatst.

ga naar project