Funderingsherstel

Funderingsherstel is nodig wanneer de constructie van je woning verbetert moet worden. Scheuren in bouwmuren, scheve vloeren of hoogteverschillen tussen de woning en de stoep kunnen een teken zijn dat fundering aan het verzakken is. Herstel aan de fundering voorkomt dat een gebouw niet verder zakt of scheurt. Welk type fundering een woning heeft is belangrijk om te weten hoe dit aangepakt kan worden.

Types fundering

Fundering op staal is een fundering zonder heipalen. De woning rust op de bodem met een verbrede voet van beton. Om deze reden ligt het probleem bij fundering op staal in een zandgebied vaak bij het verzakken van de grond. De bodem zakt niet evenredig waardoor verzakking van de woning ontstaat. Bodemherstel kan dan de oplossing zijn.

Houten funderingspalen is een funderingstype wat vaak voorkomt bij oudere woningen van voor 1950. De houten palen krijgen paalrot bij een te lage grondwaterstand of overbelasting door bijvoorbeeld verbouwingen. Het draagvermogen van de fundering neemt af doordat de paalkoppen van de funderingspalen door de houten kespen heen duwen. Dit veroorzaakt het zakken van de woning.

In het archief van jouw gemeente kan je bouwtekeningen van je woning opvragen. Daarnaast krijg je informatie van de gemeente over de grondwaterstand. Dit is belangrijke informatie om te weten te komen hoe jouw fundering erbij ligt.

funderingsherstelverbouwenarchitectadvies-1200x500-1

Nieuwe fundering

Een veelvoorkomende manier om een nieuwe fundering te realiseren is de tafelmethode. Hierbij wordt van binnenuit de woning gewerkt. Vlak naast de oude palen worden nieuwe palen in de grond geslagen, hierop wordt een nieuwe betonvloer gestort die alle wanden zal ondersteunen. De betonvloer verbindt de oude fundering met de nieuwe funderingspalen. De bestaande fundering wordt op deze manier ontlast en het gewicht van het gebouw steunt op de nieuwe fundering.

Het is ook mogelijk om vanaf de buitenzijde van de woning aan de fundering te werken. Hierbij worden rond de woning nieuwe funderingspalen geplaatst. Een betonnen balk rondom de woning verbindt de funderingspalen en vangt het gewicht van de woning op. Deze methode is alleen toepasbaar als de bestaande vloer niet aan vervanging toe is.

Funderingsherstel met kelder

Bij een grote ingreep zoals funderingsherstel wordt vaak gekozen voor om meteen het pand uit te breiden met een kelder. Dit kan makkelijk in combinatie met funderingsherstel omdat onder het gebouw nu een extra ruimte kan worden uitgegraven.

Advies van onze architecten

Denk je erover om funderingsherstel te combineren met een verbouwing? Onze architecten helpen je verder met advies over funderingsherstel, regelgeving en ontwerp. Neem contact op en we helpen je verder tijdens ons inloopspreekuur.

funderingsherstelverbouwenarchitectadvies-1024x568-1 funderingsherstelverbouwenarchitectadvies-1024x568-2 1-18067funderingsherstel-1024x568