Stapelbouw

Bij stapelbouw worden de stenen steen na steen of blok na blok op elkaar gestapeld. Veelal geschiedt het stapelen met de hand. Metselwerk is een bekend voorbeeld van stapelbouw. Binnenwanden kunnen ook in stapelbouw worden uitgevoerd. Hiervoor worden vaak lichtere bouwstenen gebruikt, bijvoorbeeld kalkzandsteenblokken. Gemetselde wanden inclusief spouw en binnenblad resulteren in een dik gevelpakket. Dit laatste is meteen ook een van de grote nadelen van stapelbouw. Je kan je voorstellen dat de dikte van een gevel (soms wel 385mm) niet zoveel uitmaakt als je een huis op een groot stuk grond gaat bouwen. Echter, als je in een binnenstedelijke situatie wilt bouwen, waar iedere centimeter telt, dan is het de vraag of stapelbouw een geschikte keuze is voor je hoofddraagconstructie. 

5-stapelbouw-verbouwing-architect-1200x600-1

Argumenten, die pleiten vóór stapelbouw zijn met name gelegen in de betaalbaarheid van het bouwsysteem. In Nederland kunnen veel vakmensen omgaan met deze bouwsystematiek. Bekend betekent in dit geval efficiënt, zeker als het gaat om de kosten. Mocht je voor dit bouwsysteem kiezen, dan moet je je wel beseffen dat het een systeem is dat niet per se milieuvriendelijk is. Zware blokken betekenen automatisch veel energieverlies tijdens het transport. Denk er ook goed over na wat er met de stenen gebeurt nadat de levensduur van het gebouw beëindigd is. Waarschijnlijk belandt het in de container en kan het niet op een hoogwaardige manier hergebruikt worden. Als dit iets is, dat je belangrijk vindt, dan past stapelbouw misschien niet goed bij jou.